Úvod

Nadpis

Vitajte v internetovom obchode Mestskej organizácie SRZ Hlohovec.

Uvodny text

Tento e-shop je vytvorený len pre rybárov SRZ MsO Hlohovec.

Chceme vás požiadať, aby ste sa aj vy správali ústretovo a pri vytváraní objednávky nezatajovali informácie napr. o neodpracovaných brigádach alebo o neodovzdaní úlovkového  lístka. Naša organizácia si vedie evidenciu týchto náležitostí. Preto budeme ku každej objednávke pristupovať individuálne a tieto náležitosti budeme kontrolovať.

V prípade zatajovania informácií budeme nútení týmto členom obmedziť možnosť vydania povolenia, ktoré im nezašleme pokiaľ nebude pripísaná správna suma na náš účet.

S pozdravom SRZ MsO Hlohovec.

Vítajte v internetovom obchode Mestskej organizácie SRZ MsO HLOHOVEC.

Tento e-shop je vytvorený len pre rybárov SRZ MsO Hlohovec.

Chceme vás požiadať, aby ste sa aj vy správali ústretovo a pri vytváraní objednávky nezatajovali informácie napr. o neodpracovaných brigádach alebo o neodovzdaní úlovkového  lístka. Naša organizácia si vedie evidenciu týchto náležitostí. Preto budeme ku každej objednávke pristupovať individuálne a tieto náležitosti budeme kontrolovať.

V prípade zatajovania informácií budeme nútení týmto členom obmedziť možnosť vydania povolenia, ktoré im nezašleme pokiaľ nebude pripísaná správna suma na náš účet.

S pozdravom SRZ MsO Hlohovec.